WW dniu 17 lutego 2018 r. odbędzie się XIII Narciarski Bieg Sasinów.

Zgodnie z tradycją ta narciarska impreza zlokalizowana będzie na terenie niezwykle urokliwych Wzgórzach Dylewskich, nieopodal Wysokiej Wsi.

 

 

ZAPISY ON LINE

 

 

Tegoroczny bieg swoim patronatem objął Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin

 

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów 17 lutego od godziny 0900 do 1045.

Start biegu głównego zaplanowany jest na godzinę 1100, trzy minuty później wystartują zawodnicy na dystansie 5 km.


REGULAMIN

 

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich

 

Termin i miejsce: 17 lutego 2018, Wzgórza Dylewskie.

 

Program zawodów: bieg otwarty na trasie ok. 5 km i 10 km - stylem klasycznym

 

1. Rejestracja uczestników, wydanie numerów startowych
i zapoznanie się z regulaminem biegu odbywa się od godziny
0900 do 1045 w dniu 17.02.2018.


2. Start biegu odbywa się o godzinie 1100


3. Startowe wynosi 40 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci i młodzież ucząca się do lat 16 płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Opłata startowa nie jest zwracana w przypadku rezygnacji uczestnika w biegu.

 

4. Bieg jest otwarty, z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.

 

5. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność, zawodnicy oświadczają, że nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w biegu.


6. Wręczenie nagród odbywa się po zakończeniu biegu.


7. Organizatorzy nie zabezpieczają dojazdu do miejsca zawodów.


8. Szatnie dostępne będą w namiotach na miejscu startu.


9. Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie dla uczestników biegu.

 

10. Organizator zastrzega sobie odwołanie biegu bez podania konkretnej przyczyny, a szczególnie w przypadku braku odpowiednich warunków śniegowych.


11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi bez względu na powody odwołania biegu.


12. W kwestiach spornych, nieujętych w Regulaminie głos rozstrzygający ma Komisarz Biegu wyznaczony przez Organizatora.

 

Kontakt do organizatorów:

ewa@dylewska.pl lub tpecka@wp.pl oraz telefonicznie (89) 647 1523

jtracz@interia.pl

tel. 502 357 290